Wetenschap

Is wetenschap de waarheid?

Dus, is wetenschap de waarheid? Een goed onderzoek geeft duidelijke conclusies over dat specifieke onderwerp. Dat wil niet altijd zeggen dat het gelijk de enige waarheid is. Er is meer onderzoek door verschillende onderzoekers en onder meerdere omstandigheden nodig om een definitieve conclusie te trekken. 
Zo geven veel onderzoeken naar het welzijn van paarden allemaal dezelfde uitkomst: paardenwelzijn verbetert als de dieren toegang hebben tot een buitenruimte. Een weiland of een paddock. We kunnen er vanuit gaan dat dit voor nagenoeg alle paarden geldt.

Helaas zijn niet alle onderzoeksresultaten altijd even eenduidig. Bij onderzoek naar bit versus bitloos is dit bijvoorbeeld veel onduidelijker. Onderzoeken spreken elkaar soms tegen, met verschillende conclusies. Dit is dus een grijs gebied; hier zijn geen harde uitspraken over ‘goed’ of ‘fout’ mogelijk. Het is een complex onderwerp waarbij waarschijnlijk veel andere factoren de uitkomst kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan type optoming, eerdere ervaringen van het paard, trainingsmethode van de ruiter, deskundigheid van de ruiter, uiteenlopende variatie persoonlijke voorkeuren en gevoeligheden van het paard, ideeën en overtuigingen van de ruiter, het type sport dat wordt beoefend maar ook zaken als gezondheid van het gebit. In dit geval moeten we per situatie kijken wat het meest toepasselijk is.

Deze conflicterende resultaten betekenen niet dat deze onderzoeken niet relevant of goed zijn. Het is juist interessant om bij deze onderwerpen te kijken wat er precies gemeten is en welke feiten we mee kunnen nemen in het verbeteren van het welzijn van onze paarden.

Is alles wat niet wetenschappelijk bewezen is dan niet waar?

NEE, ER IS VEEL MEER IN DE WERELD DAN WE TOT OP HEDEN WETENSCHAPPELIJK HEBBEN KUNNEN AANTONEN. STERKER NOG, WE MOETEN EERST ZELF IETS BEDACHT HEBBEN VOORDAT WE HET KUNNEN TESTEN. 
Dit betekent dat er veel zaken zijn die wij niet begrijpen of waar wij als mens nog geen weet van hebben en dus ook niet wetenschappelijk hebben kunnen aantonen. Het doel van onderzoek is dan ook het krijgen van kennis die meetbaar, herhaalbaar en gebaseerd op feiten is.
De resultaten vormen daarna een groot betrouwbaar fundament waarop we weer verder kunnen voortborduren voor toekomstig onderzoek, maar wat we natuurlijk ook direct kunnen toepassen in de dagelijkse omgang met onze paarden.

Ieder paard is anders

Het is bij het lezen en interpreteren van onderzoek belangrijk om altijd te beseffen dat het gaat om gemiddelde reacties van paarden in een bepaalde context. Het kan dus goed zijn dat jij bij het lezen van bepaalde teksten denkt ‘maar mijn paard doet dit anders’. Elk paard heeft zijn eigen persoonlijkheid, voorkeuren en de specifieke situaties waarin ze zich bevinden verschillen. Toch betekent dit niet dat onderzoeksresultaten niet nuttig of informatief zijn voor de individuele ruiter en paard. Ondanks dat de reacties van jouw paard soms zullen afwijken van de norm die je in de onderzoeken leest, zul je over de hele lijn genomen het paard als diersoort beter begrijpen. Hierdoor kan je je beter in het paard verplaatsen, de reacties in bepaalde situaties beter voorspellen en daardoor beter handelen.
Write your awesome label here.

Zelf blijven denken

 
Soms tonen onderzoeken aan dat bepaalde gedragingen in specifieke situaties voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een paard met opstaande, naar voren gerichte oortjes. 
Veel onderzoeken tonen aan dat tevreden en ontspannen paarden, maar ook paarden die anticiperen op iets leuks de oren zo naar voren dragen. Dit betekent echter niet dat wanneer een paard zijn oren naar voren heeft hij altijd blij en ontspannen is. In sommige gevallen zien we dit namelijk ook bij angstige paarden of als ze focussen op iets engs als een paraplu of kliko. Het ‘opstaande, naar voren gerichte oortje’ geeft dus een indicatie van de gemoedstoestand of focus van het paard, maar geen garanties. Om zekerder te zijn, moet je naar meer factoren kijken voor je conclusies kunt trekken.

Dit betekent niet dat dit soort onderzoek niks waard is, maar dat je zelf in de praktijk kritisch de situatie moet blijven analyseren en alle factoren zoals de situatie en overige lichaamstaal mee moet nemen.

Ontvang onze nieuwsbrief voor tips en inspiratie en krijg direct 10% korting!

Thank you!
  • praktische tips
  • als eerste nieuwe content
  • verhalen uit de praktijk
  • regelmatige aanbiedingen
Write your awesome label here.
Created with