Dec 13

Onderzoek: Slaapgedrag in verschillende huisvestingsystemen

Onderzoek in het zonnetje
 Horses’ resting behaviour in shelters of varying size compared with single boxes

Samenvatting

Regelmatig goed slapen is belangrijk voor het welzijn van een paard. Vooral de REM-fase is van belang. Deze kan alleen ingaan als het hoofd van het paard op de grond rust.

Linda Kjellberg, Hanna Sassner en Jenny Yngvesson onderzochten wat de beschikbaar ruimte doet met het slaapritme van een paard. Daarbij keken ze ook naar de verschillen tussen individuele boxen en groepshuisvesting.
Steeds meer paarden leven in een vorm van groepshuisvesting. Dit is positief voor het welzijn op veel vlakken, maar het kan de rust van het paard negatief beïnvloeden.
In dit onderzoek vergeleken ze groepen met schuilstallen met 8, 18 en 28 m2 per paard en individuele boxen.
De paarden met de schuilstal van 8 m2 per paard lagen beduidend minder vaak en ook korter dan bij de grotere schuilstallen. Ze lagen half zo vaak volledig uitgestrekt als de paarden in de ruimere schuilstallen.
Paarden in de individuele boxen lagen langer en vaker dan paarden met 8 m2 per paard ruimte in de schuilstal. Mogelijk komt dit omdat ze niet gestoord werden door soortgenoten.
Opvallend is echter dat paarden in boxen zelden (deels) rollen voordat ze opstaan. Rollen voor het opstaan wordt gezien als een teken van ontspanning en welzijn. In de schuilstal met 18 m2 per paard rolden de paarden het vaakst volledig om voordat ze opstonden.
Het lijkt erop dat paarden in groepshuisvesting meer ruimte per paard nodig hebben dan in individuele huisvesting. Dit is belangrijk om rekening mee te houden bij het ontwerpen en indelen van de groepshuisvesting.

Bron

Kjellberg L., Sassner H., Yngvesson J Horses’ resting behaviour in shelters of varying size compared with single boxes Applied Animal Behaviour Science, Volume 254, September 2022, 105715
Created with