Jun 21

Onderzoek: Inschatten van het geluk van het paard

Onderzoek in het zonnetje
 Investigating Equestrians’ Perceptions of Horse Happiness: An Exploratory Study

Samenvatting

Veel paardeneigenaren (ruim twee derde in dit onderzoek) denken dat hun paard gelukkig is tijdens de training. Uit andere onderzoeken blijkt echter dat paarden meer moeite willen doen om met soortgenoten buiten te staan dan te mogen trainen en dat paarden liever op stal staan dan trainen als ze mogen kiezen. De kans is groot dat ruiters hun eigen gevoel van blijdschap projecteren op hun paard.

De meeste paardeneigenaren denken dat hun paard gelukkiger zou worden van meer naar buiten gaan (op de wei) en van soortgenoten. Dit is positief in het kader van het verbeteren van paardenwelzijn. Er is echter een verschil tussen wat paardeneigenaren weten (paard wordt gelukkig van buiten staan met soortgenoten) en de keuzes die ze in de praktijk voor hun paard maken. Dan nemen factoren als kans op blessures en gemak van paarden houden het over in de beslissingen van de paardeneigenaren.
De onderzoekers concluderen dat paardeneigenaren het geluk van hun paard te hoog lijken in te schatten. Gedragingen als 'altijd energiek en voorwaarts met rijden', die een teken van pijn/stress kunnen zijn, worden vaak onterecht geïnterpreteerd als een teken van een gelukkig paard.
Het feit dat de meeste ruiters wel aangeven te weten dat op de wei lopen met soortgenoten goed is voor het welzijn van hun paard biedt wel hoop.

Bron

Bornmanna T, Randle H, Williams J Investigating Equestrians’ Perceptions of Horse Happiness: An Exploratory Study Journal of Equine Veterinary Science, Volume 104, September 2021, 103697
Created with