Aug 31

Onderzoek: Herkennen van overgewicht bij paarden

Onderzoek in het zonnetje
Exploring horse owners' understanding of obese body condition and weight management in UK leisure horses

Samenvatting

De 6 gebieden van de body condition score
31 tot 54% van de paarden in het Verenigd Koninkrijk heeft zwaar overgewicht (obees), met de nodige gevolgen voor de gezondheid. In dit onderzoek onderzochten ze of de paardeneigenaren in het VK overgewicht herkennen bij hun paard en zo ja, of ze weten wat ze eraan kunnen doen.

De conclusie is dat het beeld dat mensen hebben van een gezond gewicht bij een paard vaak niet klopt, veel herkennen overgewicht niet als zodanig. Daarnaast weten de meeste paardenhouders niet goed hoe ze hun paard kunnen laten afvallen, of ze vinden de methodes hiervoor niet passen bij een goed welzijn. 
De onderzoekers eindigen hun artikel met een aantal adviezen: zorgen dat het beeld van paard met gezond gewicht weer de norm wordt en creatieve oplossing promoten om gewicht te verminderen, waarbij het welzijn niet in het geding komt (denk aan paarden houden op tracks en in groepen). 

Bron

Furtado T, Perkins E, Pinchbeck G, McGowan C, Watkins F, Christley R Exploring horse owners' understanding of obese body condition and weight management in UK leisure horses Equine Veterinary Journal Volume 53, Issue 4, July 2021 Pages 752-762
Created with