Feb 22

Het effect van dekens op haarlengte

Onderzoek in het zonnetje
Changes in Hair Coat Length and Diameter in Blanketed and Non-blanketed Adult Horses in the Winter
Empty space, drag to resize
Paarden zijn warmbloedige dieren. Dit betekent dat zij hun lichaamstemperatuur continu tussen de 37℃ en 39℃ houden. Het proces om de temperatuur zo te houden noemen we thermoregulatie
Als paarden in een koude omgeving leven kunnen ze hun temperatuur op verschillende manieren hoog houden. Door fysieke aanpassingen zoals rillen, vernauwen van de bloedvaten, aanpassen van de haarlengte of haren opzetten. Of door hun gedrag aan te passen. Ze gaan bijvoorbeeld met hun kont in de wind staan of eten meer vezelrijk voer.

Bij gehouden paarden kiezen de eigenaren er vaak voor om in koude periodes het paard een deken op te doen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de lengte van de dag (de hoeveelheid daglicht) en de omgevingstemperatuur de groei van de vacht beïnvloeden. Bij kortere dagen en lagere temperaturen wordt de vacht langer. Dekens zouden deze beide factoren kunnen nabootsen/beïnvloeden.
In dit onderzoek hebben de onderzoekers gekeken wat het effect van het dragen van een 220 grams deken is op de groei van de vacht. Hierbij waren ze met name benieuwd wat de invloed van de deken is over de tijd. Heeft het bijvoorbeeld meer effect op de haargroei als je de deken al eerder in het jaar op doet?
Empty space, drag to resize
Onderzoeksopzet
In dit onderzoek deden 16 volwassen paarden mee, van verschillende rassen en met verschillende vachtkleuren. De paarden stonden dag en nacht buiten, met schuilstallen en onbeperkt water en ruwvoer. De onderzoekers verdeelden de paarden over 2 groepen: met en zonder de deken. De groep met deken kreeg een 220 grams deken op zodra de temperatuur 2 dagen achter elkaar onder de 5℃ kwam. Dit was in dit geval vanaf 27 oktober. 5℃ is de laagste kritieke temperatuur van een paard en dit is voor veel paardeneigenaren ook een grens aan de hand waarvan ze bepalen of hun paard een deken op krijgt.
Op 21 oktober namen de onderzoekers van alle paarden een haarmonster als controle en daarna namen ze iedere 4 weken een nieuw monster.
De paarden uit de deken-groep hadden hun deken continu op, behalve tijdens de training of als de samples werden genomen. Alleen in de laatste week van het onderzoek (de laatste week van maart) was het te warm (>10℃) en haalden de onderzoekers de dekens van de paarden.
De haarmonsters kwamen van de nek (de kant waar geen manen zaten) en de achterhand. De lengte en de diameter van de haren werden gemeten.
Resultaten
Er was geen verschil in de body condition score en het gewicht tussen de groepen met en zonder dekens. In alle paarden was wel te zien dat de body condition score het laagst was in december en het hoogst in februari/maart, los van of ze met of zonder deken stonden.
Ook bij de haarlengte en -diameter zagen de onderzoekers een variatie in de tijd. De haren waren het kortst in oktober/maart en het langst in januari. De haren groeiden dus langer van oktober tot januari en namen daarna weer in lengte af om in maart net zo kort te zijn als aan het begin van het onderzoek.

Dan natuurlijk de vraag: was er verschil tussen de paarden met en zonder deken? De onderzoekers zagen alleen een verschil voor de lengte van het haar op de nek. In januari en februari was dit voor de paarden met deken gemiddeld 43 resp. 35mm en voor de paarden zonder deken 58 resp. 47mm.
Tegen de tijd dat het maart was waren deze verschillen verdwenen en was de haarlengte voor beide groepen weer nagenoeg gelijk.
Conclusie
De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat het dragen van een deken zorgt voor een systemische respons, niet alleen in die delen van het paard waar de deken op ligt. Dit is te zien omdat de haren op de nek van de paarden met een deken korter bleven dan bij de paarden zonder dekens. Een deken heeft blijkbaar effect op de thermoregulatie van het hele paard. 

Het effect was in dit geval wel van relatief korte duur, omdat de verschillen in maart weer waren verdwenen. De onderzoekers geven daarom aan dat op basis van andere onderzoeken de kans aanwezig is dat het effect van een deken op de haarlengte/diameter anders (groter) is als het paard deze al eerder in het jaar op krijgt.
Bron
De Boer, M., Konop, A., Fisher, B. Changes in Hair Coat Length and Diameter in Blanketed and Nonblanketed Adult Horses in the Winter, Journal of Equine Veterinary Science 120 (2023) 104191
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe onderzoeken? 

Thank you!
  • Interessant onderzoek
  • Als eerste nieuwe content
  • Praktische tips
  • Leuke kortingen en aanbiedingen
Write your awesome label here.
Created with