top of page

Algemene voorwaarden

Welkom bij Equifacts!

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Equifacts, het afsluiten van een online abonnement en het afnemen van lezingen of overige activiteiten.

Door de website te bezoeken of een overeenkomst met Equifacts aan te gaan, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Equifacts niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle relevante voorwaarden die in dit document worden vermeld.

Op deze pagina vind je:

 

Algemene voorwaarden website Equifacts

1. Cookies

De website maakt gebruik van cookies om je online ervaring persoonlijker te maken. Door Equifacts te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een webpagina server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website.

 

2. Licentie

Tenzij anders vermeld, bezit Equifacts en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op Equifacts. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf Equifacts voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag geen:

 • Materiaal van Equifacts kopiëren of opnieuw publiceren

 • Materiaal van Equifacts verkopen, verhuren of in sub licentie geven

 • Materiaal van Equifacts reproduceren, dupliceren of kopiëren

 • Inhoud van Equifacts herdistribueren

Deze overeenkomst begint op deze datum.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Equifacts filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van Equifacts, zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Equifacts niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.

 

Equifacts behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

Je garandeert en verklaart dat:

 • Je het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

 • De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;

 • De opmerkingen geen lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is, bevatten.

 • De opmerkingen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

Hierbij verleen je Equifacts een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

 

3. Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstanties;

 • Zoekmachines;

 • Nieuwsorganisaties;

 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van beursgenoteerde bedrijven;

 • Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwerving groepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties of andere website informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;

 • dot.com-gemeenschap sites;

 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;

 • online directory-distributeurs;

 • internetportalen;

 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en

 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​er gunstig uit laat zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Equifacts compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie staat.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als je een van de organisaties bent die hierboven genoemd worden, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Equifacts. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens evenals de URL van je site, een lijst met alle URL's van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze site waarnaar je wilt verwijzen. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of

 • Het gebruik van een andere omschrijving van onze website waarnaar gelinkt wordt, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van Equifacts of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

 

3a. Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op je website verschijnt. Je stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

 

 3b. Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

 

4. Verwijdering van links van onze website

Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren.

We doen ons best te zorgen dat de informatie op deze website correct is, maar we garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

5. Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

 • beperking of uitsluiting van onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

 • een van onze of jouw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of

 • sluit een van onze of jouw aansprakelijkheden uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

 

Algemene voorwaarden online cursussen en abonnementen

1. Toegang

Je krijgt toegang tot de online cursus wanneer je deze via de website hebt aangeschaft of indien je een abonnement hebt aangeschaft waar de cursus onderdeel van is. Je krijgt in geen geval eerder toegang dan dat de betaling voor de cursus door Equifacts is ontvangen. Een losse cursus moet vooraf betaald worden, een abonnement wordt maandelijks automatisch geind.

 

Bij de aankoop van een cursus of abonnement moet je een account maken op de website. Met dat account krijg je toegang tot de cursus(sen). Bewaar de inloggegevens zorgvuldig en deel deze niet met anderen.

Toegang tot de cursus is persoonlijk en mag niet met anderen gedeeld worden. Wanneer we merken of vermoed dat je de inloggegevens of de inhoud van de cursus met anderen deelt, behouden we ons het recht voor verdere toegang tot de cursus(sen) te ontzeggen, zonder dat we daarvoor schadevergoeding verschuldigd zijn.

Je blijft toegang houden tot de cursus(sen), zolang deze bestaan, waarbij we garanderen dat de cursus na aanmelding minimaal drie maanden beschikbaar is.

Je krijgt automatisch ook toegang tot alle updates en vernieuwingen die mogelijk later worden toegevoegd.

 

Door problemen of fouten in de software of de hosting van de website, heb je soms mogelijk tijdelijk geen toegang. Dit proberen we altijd zo snel mogelijk op te lossen.

2. Ontbindingsrecht abonnementen

Als je een consument bent en de cursus niet koopt als bedrijf of handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, mag je de overeenkomst binnen 14 dagen nadat je deze bent aangegaan ontbinden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@equifacts.nl. We zullen de ontvangst daarvan bevestigen. Dit ontbindingsrecht geldt niet voor ondernemers en bedrijven die zijn ingeschreven bij de KvK.

Als je gebruik maakt van je ontbindingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten, zoals die voor downloads, van rechtswege ontbonden. De vergoeding waar je recht op hebt, storten we binnen 14 dagen na ontbinding terug op de bankrekening waarvandaan je de betaling hebt gedaan.

3. Aansprakelijkheid

Equifacts is niet aansprakelijk voor wat je wel of niet doet aan de hand van de cursus(sen). We zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade als gevolg van deze cursus(sen).

Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je met de inhoud van de cursus doet, de keuzes die je maakt, hoe je informatie toepast en wat je wel of niet met adviezen doet.

We zijn niet aansprakelijk voor het niet behalen van resultaten, direct of indirect naar aanleiding van deze cursus.

Alle informatie in de cursus(sen) is algemeen van aard en is nooit een persoonlijk advies. We garanderen niet dat de informatie in de cursus uitputtend en volledig is of dat het de enige juiste informatie is.

We zijn niet aansprakelijk voor fouten in producten of diensten die je bij derden koopt, ongeacht of dit naar aanleiding van de cursus is of niet.

 

4. Overmacht, Annuleren en Opschorten

Als onze webhosting of e-learning software het leveren van de cursus(sen) bemoeilijkt of onmogelijk maakt, mogen we deze opschorten tot het moment dat de hosting of de software de levering weer mogelijk maakt. Als dit langer dan drie maanden duurt ben je gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, maar zijn wij jou geen schadevergoeding verschuldigd.

 

5. Beeindiging abonnement

Je kunt je abonnement op ieder gewenst moment opzeggen. De annulering gaat dan in vanaf de eerstvolgende maandelijkse betaling. Tot die tijd heb je nog toegang tot het platform.

 

6. Intellectueel Eigendom

Equifacts is rechthebbende van alle werken, methodes, namen, afbeeldingen, video, audio en teksten die je in de Cursus ziet of bij de Cursus geleverd krijgt. Ook zijn we houder van de merkrechten en handelsnaamrechten.

Voor zover wij niet de rechthebbende zijn van de werken, namen of methodes, gebruiken we deze op een rechtmatige wijze of hebben we hiervoor een licentie gesloten met de rechthebbende.

Het is niet toegestaan enig intellectueel eigendomsrecht van ons te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij wij daar samen andere afspraken over hebben gemaakt.

Je mag van al het cursusmateriaal een thuiskopie of privékopie maken en voor jezelf gebruiken, maar je mag deze niet delen met anderen en je mag hen ook geen kopieën laten maken of zelf kopieën voor hen maken.

Je mag de kennis en inhoud van deze cursus(sen) niet inzetten om daar zelf een cursus, al dan niet tegen betaling, mee aan te bieden en op de markt te brengen.

 

7. Klachten en Geschillen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Als je een klacht hebt, moet je deze zo snel mogelijk aan ons melden, zodat wij je klacht kunnen oplossen. Je moet de klacht in elk geval binnen zeven dagen nadat de klacht is ontstaan aan ons

melden per e-mail. Wij zullen binnen veertien dagen op de klacht reageren en dit waar mogelijk meteen oplossen.

Als je consument bent heb je tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Komen we er samen niet uit? Dan mag je de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter van je woonplaats.

 

Algemene voorwaarden lezingen en overige activiteiten

1. Algemeen

Degene die met Equifacts een werkovereenkomst aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd. Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Equifacts voor of ten behoeve van de opdrachtgever verricht, wordt dienst genoemd. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die Equifacts sluit met de opdrachtgever. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien schriftelijk overeengekomen.

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Equifacts zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever een aanbieding van Equifacts, via e-mail, langs de elektronische weg heeft aanvaard. Meerwerkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever, die geen deel uitmaken van de overeenkomst, zullen door Equifacts afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder meerwerkzaamheden worden verstaan: alle buiten de in de opdrachtbevestiging genoemde diensten en leveringen die Equifacts verricht voor de opdrachtgever.

3. Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen betaalt de opdrachtgever ook alle reis- en verblijfskosten van Equifacts. De kilometervergoeding bedraagt € 0,23 per km (bij meer dan 15km enkele reis vanaf Oranjeweg 93) plus 21% BTW.

Facturen worden achteraf in PDF gemaild. De opdrachtgever dient de totale overeengekomen vergoeding uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.

4. Bepalingen met betrekking tot het optreden van Equifacts

De opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de locatie waar de diensten van Equifacts worden gevraagd in alle opzichten daartoe geschikt is. De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die Equifacts ondervindt als gevolg van het niet geschikt zijn van de locatie.

Bij Equifacts respecteren we verschillen in etniciteit, levensovertuiging, sekse en sociale status van onze toehoorders en opdrachtgever. We zullen onze activiteiten in opdracht van opdrachtgever op een zo hoog mogelijk professioneel niveau uitvoeren en we zijn altijd tot samenwerking met anderen bereid.

We respecteren auteursrechten en overige eigendomsrechten van anderen op foto’s, teksten en andersoortige materialen. We zullen al het redelijke doen om onze presentatie c.q. de opdracht optimaal voor te bereiden en de inhoud in overleg met de opdrachtgever af te stemmen op diens organisatie en doelstellingen.

Equifacts verplicht zich tot geheimhouding over vertrouwelijke zaken die ons in verband met de uitoefening van onze functie en/of in het kader van de opdracht bekend worden, behoudens onze verplichting krachtens de wet. Ten aanzien van de inhoud van de bijeenkomst van c.q. werkzaamheden voor de opdrachtgever wordt door Equifacts geheimhouding betracht. Het eventueel ter kennis gekomen materiaal wordt vertrouwelijk behandeld.

5. Verhindering van Equifacts

Indien alle sprekers van Equifacts zijn verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting, beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden of onmogelijkheid niet verschijnt, dan zal Equifacts:

 • in overleg met de opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum;

 • indien mogelijk: in overleg met de opdrachtgever voor een vervang(st)er zorgdragen, waarbij de eventuele meer- of minderprijs met de opdrachtgever vooraf zal worden overlegd; of

 • indien Equifacts en de opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst beëindigen onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten.

Als we te laat op het evenement arriveren en alsnog de lezing geven is volledige betaling van het tarief van kracht. Equifacts is jegens de opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering of het niet of niet-tijdig aanwezig.

6. Ontbinding van de overeenkomst

De opdrachtgever kan de overeenkomst voor, of uiterlijk op de overeengekomen datum van uitvoering geheel of gedeeltelijk opzeggen, in welk geval hij de volgende annuleringskosten verschuldigd is:

 • Tot 15 dagen voor of op de eerste dag van uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen vergoeding;

 • 16 tot 30 dagen voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen vergoeding;

 • 31 dagen of langer voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 25% van de overeengekomen vergoeding.

Equifacts is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever:

 • tekortschiet in zijn verplichtingen;

 • zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;

 • surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance wordt verleend;

 • zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

 

7. Overige bepalingen

Alle opdrachten kunnen met naam van de opdrachtgever vermeld worden in alle communicatieuitingen van Equifacts, tenzij de opdrachtgever expliciet aangeeft dit niet te willen.  Informatie op de site van Equifacts, inclusief fotomateriaal, mag gebruikt worden door de opdrachtgever voor de promotie van het evenement. Equifacts kan op verzoek materiaal aanleveren (indien beschikbaar). De voorwaarden waaronder zullen separaat worden overeengekomen.

De naam en foto’s van Equifacts en de sprekers mogen niet gebruikt worden voor andere promotionele doeleinden dan het event zelf. Het is de opdrachtgever toegestaan om tijdens de presentatie foto- en filmopnamen van de sprekers en hun presentatie te maken voor interne doeleinden. Het is zonder de expliciete toestemming van Equifacts niet toegestaan om enig beeldmateriaal in het publieke domein te plaatsen.

8. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever dient gebreken in nakoming van de overeenkomst binnen redelijke termijn na constatering per aangetekend schrijven aan Equifacts kenbaar te maken, maar in ieder geval binnen 5 dagen na de geplande datum waarop de relevante dienst zou worden geleverd.


Equifacts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van Equifacts. De opdrachtgever vrijwaart Equifacts tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid van Equifacts is beperkt tot het overeengekomen bedrag.

9. Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Equifacts partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.  De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Equifacts en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Equifacts is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Equifacts.

Voorwaarden lezingen
Voorwaarden cursussen
bottom of page